Asociaţia  “ Inima Sfântă A Lui Isus”, A.I.S.I., este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial, care reuneşte prin liber consimţământ, persoane implicate în acţiuni umanitare , care pot contribui la realizarea scopului asociaţiei, fără deosebire de naţionalitate, profesie, sex, vârsta, apartenenta politică sau convingeri religioase.A.I.S.I. a fost constituită, în baza prevederilor OG 26/30.01.2000, modificată prin OG 37/30.01.2003 şi are ca misiune crearea unui cadru pentru a oferi tuturor celor care doresc,  posibilitatea de a se educa, acordând o atenţie particulară dezvoltării de programe de integrare socială a minorilor proveniţi din familii vulnerabile susţinute cu proiecte care să vizeze protejarea lor.A.I.S.I. este condusă, încă de la înfiinţare, de către dl. Gozzo Paolo, care şi-a dedicat în totalitate viaţa pentru acest proiect în România.  

Asociaţia Inima Sfântă A Lui Isus- AISI a fost înfiinţată ca persoana juridică în baza legislaţiei romane pentru a oferi cadrul atât de necesar minorilor proveniţi din familii vulnerabile, acordând o atenţie deosebită dezvoltării de programe de integrare socială. Asigurarea acestor servicii sociale pentru copii înseamnă asumarea unei responsabilităţi, dar totodată o SPERANŢĂ care le luminează viitorul celor mici, atât de incert azi.

Scopul AISI este prevenirea abandonului şcolar şi a comportamentului deviant, cu ajutorul serviciilor şi activităţilor relaţionate cu nevoile copilului oferindu-le sprijin diferenţiat în toate segmentele cu care aceştia relaţionează prin educarea pentru viaţă şi asigurarea cadrului necesar dezvoltării relaţiilor cu ceilalţi şi acoperirea nevoilor în limita posibilităţilor.

Prioritate au acele activităţi care ajută efectiv minorii menţionaţi să se instruiască şi să capete ÎNCREDERE în forţele proprii pentru a se dezvolta mental, psihic, spiritual şi cultural.


SCURT ISTORIC

De la VOLUNTAR la MISIONAR

  Paolo Gozzo Se întâmpla în anul 2004, când lui Paolo Gozzo, pe atunci voluntar, i s-au prezentat familiile de romi de la periferia        oraşului Campina.
   Află cu stupoare numărul impresionant al copiilor care abandonau şcoala pentru a putea fi sprijin economic pentru          familiile lor şi totodată şi de cei care mergeau la şcoală dar nu făceau faţă din cauza lipsei materialului necesar.
   Impresionat de multitudinea copiilor crescuţi la limita existenţei, se decide să deschidă un loc unde cei mici să vină      şi să îşi trăiască preţ de câteva ore pe zi, copilăria.
   Într-o magazie, cu ajutorul voluntarilor liceeni, începe misiunea.
   Renovată cu propriile sale puteri, "magazia" s-a dovedit a fi locul cel mai îndrăgit de aceşti copii, la vremea aceea.
   Un an mai târziu, în 2005, avea să se înfiinţeze, ceea ce şi azi numim Asociaţia Inima Sfântă A Lui Isus-A.I.S.I. Cu    ajutorul prietenilor săi italieni, s-a reuşit închirierea unei căsuţe cu 2 camere şi angajarea primelor persoane. Numărul    copiilor, romi şi romani, cu posibilităţi financiare reduse, creştea pe zi ce trece.

   AISI prindea contur. 
   După aproximativ 3 ani, intrarea în Uniunea Europeană, avea să aducă vestea care, în acel moment, s-a crezut a fi sfârşitul operei.
   Spaţiul nu îndeplinea noile norme europene şi cum închirierea şi plata salariilor antrenau cea mai mare a fondurilor asociaţiei, un spaţiu adecvat nu se putea avea.
   Printr-un miracol, când deja pesimismul pusese amprenta pe asociaţie, cu ajutorul unor prieteni, AISI a cunoscut o persoană, pe atunci consilier local, care a oferit ajutorul sperat.
   În anul 2007, printr-o hotărâre a Consiliului Local Campina, asociaţiei i s-a atribuit un spaţiu în folosinţă gratuită de circa 400 mp, în incinta Casei Tineretului.

A.I.S.I. mulţumeşte tuturor persoanelor care au contribuit la continuarea acestei misiuni, rasplatindu-vă la rândul ei prin servicii ce bucura sufletele copiilor care trăiesc cu mari dificultăţi sociale şi/sau economice.

 

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

   A.I.S.I. a fost înfiinţată în anul 2005, la iniţiativa dl. Paolo Gozzo, acesta observând că, lipsa unei educaţii adecvate, duce la ascensiunea cazurilor de abandon şcolar care au la baza probleme familiale de ordin economic şi/sau social/cultural.

   Sunt desfăşurate programe de educaţie, socializare şi instruire pentru copiii care întâmpină dificultăţi de orice natură, criteriile de selecţionare fiind:

 • copiii care ai căror părinţi au un nivel socio-ocupational scăzut;
 • copii proveniţi din familii monoparentale;
 • copii lăsaţi în grija bunicilor care nu fac faţă situaţiei, din diferite motive;
 • copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
 • părinţi divorţaţi, care întreţin diferite relaţii de concubinaj şi al căror domiciliu nu corespunde cu cel al copilului;
 • copii aflaţi în plasament de tip rezidenţial, familial, maternal;
 • copii cu randament şcolar scăzut şi expuşi riscului de abandon, din motive independente de ei (ex: lipsa materialului necesar, dotări, etc.);
 • copii cu potenţial nativ, dar care nu sunt susţinuţi moral şi material în cadrul familiei;
 • copii ce provin din familii cu profil socio-educational limitat;
 • copii ai căror părinţi au un program de lucru încărcat, cu venituri relativ insuficiente;
 • copii ai căror părinţi nu au un loc de muncă stabil.

    AISI oferă AJUTOR constând în servicii ce includ:

 • Stimulare cognitivă(teme) - AISI ajuta copiii prin a ţine loc părinţilor timp de câteva ore sprijinindu-i în efectuarea sarcinilor şcolare, deseori copiii confruntându-se cu dificultăţi, motivul fiind prezenţa lacunelor, analfabetismul părinţilor sau lipsa timpului familiei din cauza serviciului, lipsa materialului minim indispensabil, etc.
 • Ateliere creative şi activităţi recreative- reprezintă ideea noastră de a ajuta aceşti copii dându-le posibilitatea de a participa la acţiuni pe care nu şi le pot permite şi totodată de a oferi o alternativă la vagabondaj, ocupându-se astfel cu activităţi ce pot îndrepta comportamente antisociale; dezvoltă personalităţi pozitive, imaginaţie; totul fiind benefic pentru munca de mai târziu.Printre aceste activităţi se numără: educaţie plastica-pictura, modelaj, decupaj, confecţionat, lipit, colorat, croitorie, operare PC, teatru, dans, excursii şi drumeţii.
 • Consiliere psihologică şi logopedica pentru copii şi asistenta socială pentru părinţi.
 • Sprijin în înscrierea copiilor la şcoală şi în obţinerea burselor sociale din partea instituţiilor de învăţământ ca şi ajutor financiar în cumpărarea caietelor şi cărţilor speciale, uniformelor, materialului şcolar necesar.

MISIUNEA ASOCIAŢIEI

   Misiunea AISI este aceea de a oferi o costanta prin servicii sociale ce acoperă o parte din probleme cu care se confruntă beneficiarii asociaţiei.

   Aceste servicii au în vedere ameliorarea cauzelor de natură socio-economica şi psihologică ale absenteismului, abandonului şi/sau nescolarizarii, care determină cele mai frecvente situaţii de neparticipare la educaţie.

   AISI, prin misiunea sa de a dezvolta măsuri de integrare în sistemul de educaţie a copiilor, în vederea completării educaţiei de bază şi asigurării unei minime pregătiri profesionale, dezvolta caractere pozitive pentru societate.

   Anual, prin proiectele desfăşurate, AISI îşi propune integrarea socială şi recuperarea copiilor  prin desfăşurarea de activităţi cu caracter permanent care îi fac să înţeleagă importanţa şcolii în viaţa acestora, cu implicarea, pe cât posibil,  a familiilor beneficiare cât şi a comunităţii locale.

De-a lungul anilor asociaţia a dezvoltat, în baza experienţei dobândite, servicii sociale care reuşesc să ajute copilul să depăşească dificultăţile emoţionale, crezând în forţele proprii, lucru benefic pentru viitorul lor.